Informace o zpracování osobních údajů hostů

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem.

 

Správcem osobních údajů je  :

 

Miloslava Procházková

Adresa sídla: Nám. J.A. Alise 41, Příbram VI  

Identifikační číslo osoby: 63801639

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou:

tel.: +420 606 930 725

e-mail: info@penzion-orlov.cz

 

 

Tabulka zpracování osobních údajů

Název zpracování osobních údajů Účel zpracování Kategorie osobních údajů Právní titul Upřesnění právního titulu – zákon Doba pro uložení nebo lhůta pro výmaz Kategorie příjemců údajů
Rezervace ubytování  - příjem informací z internetových rezervačních portálů Rezervování pobytu jméno, příjmení,  telefonní číslo Uzavření  smlouvy   uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty nejsou
Rezervace ubytování na recepci, osobně, telefonicky Rezervování pobytu jméno, příjmení,  telefonní číslo Uzavření  smlouvy   uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty nejsou
Evidence údajů o ubytovaných v knize hostů Zajištění pobytu jméno, příjmení, datum narození  telefonní číslo, bydliště uzavření a plnění smlouvy   uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty nejsou
Předání osobních údajů Cizinecké policii ČR plnění právní povinnosti jméno, příjmení, datum narození,  telefonní číslo, bydliště, doba pobytu právní povinnost Zákon č. 326/1999 Sb. O ubytování cizinců 6 let od ukončení pobytu Cizinecká policie ČR
Předání osobních údajů Policii ČR a dalším výkonným orgánům ČR plnění právní povinnosti jméno, příjmení, datum narození,  telefonní číslo, bydliště, doba pobytu právní povinnost Zákon 273/2008 o Policii ČR a související právní normy 6 let od ukončení pobytu Policie ČR
Účtenky a faktury – doklady pro DPH plnění právní povinnosti Údaje povinné pro vystavení dokladů pro DPH právní povinnosti Zákon č. 235/2004 Sb. O DPH 10 let Finanční úřad
Zpracování osobních údajů pro zajištění služeb během pobytu identifikace hosta pro usnadnění poskytování služeb jméno, příjmení,  telefonní číslo, oprávněný zájem   po dobu pobytu nejsou

Vysvětlení k tabulce Zpracování osobních údajů

 • Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.
 • Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.
 • Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.
 • Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU
 • V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.
 • V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.
 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

 

Práva subjektů údajů :

- dostupnost údajů, které o Vás vedeme

- informace o zpracování osobních údajů

- právo na výmaz osobních údajů

- právo na opravu osobních údajů

- právo na omezení zpracování osobních údajů

- právo na přenositelnost osobních údajů

 

Způsob výkonu práv

 • Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:
 • Na recepci penzionu bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.
 • K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.
 • Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.
 • Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

    

       Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
 • odmítnout žádosti vyhovět

 

Chcete-li podat žádost elektronicky:

     Zašlete ji e-mailem na adresu penzion-orlov@hotel.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.

 

Uveďte do ní:

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
 • O výkon jakého práva žádáte
 • Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
 • Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

 

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

 

Penzion Orlov v Příbrami hodnocení